ספריה לפסיכולוגיה של האינטרנט

ספרות המחקר בנושא הפסיכולוגיה של האינטרנט הולכת ומתרחבת. באתר הספרייה בנושא הפסיכולוגיה של האינטרנט, בניהולו של פרופ' עזי ברק, מאוניברסיטת חיפה, ניתן למצוא מראי מקום של מאמרים מדעיים בתחום, מחולקים לפי נושאים. האתר מעודכן מדי חודש.

למעבר לאתר