מאמרים

בדף זה ניתן למצוא מגוון מאמרים בנושא הפסיכולוגיה של האינטרנט:

למאמרים של ד"ר מירן בוניאל-נסים לחץ

אדרת, א. (2004). האינטרנט יודע גם להרוג. פנים, 30, 135-139.

אנדרסון, ב. ([1983] 2000). קהילות מדומיינות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אפק, ע. (2005-6). הילדים של עידן המידע. במכללה, 18, 147-159.

בן-זאב, א. (2004). אהבה ברשת האינטרנט: המרחב הרומנטי החדש. אור יהודה: כינרת זמורה-ביתן, דביר.

בן חור, ע., וגו'רנו, ג. (2010). מצמצמים את פער השירות למתבגרים: ייעוץ ותמיכה נפשית למתבגרים ברשת האינטרנט. YELEM פורטל הייעוץ והתמיכה הנפשית כמקרה מייצג. עט השדה, 5.

ברק, ע. (1999). יישומים ייעוצים באינטרנט: אמצעי התערבות חדש לרשות היועץ והמטפל. עיונים בחינוך, 4, 149-170.

ברק, ע. (2000). האינטרנט והתאבדויות: ביטוי נוסף לשתי הפנים של האינטרנט. הייעוץ החינוכי, ט' 111-128.

ברק, ע. (2004). ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט: טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה. בתוך: קלינגמן, א., וארהרד, ר. (עורכים), ייעוץ בבית-הספר בחברה משתנה (עמ' 367-390). תל-אביב: רמות.

ברק, ע. (2005). מחקר והתנסויות בהתערבויות בקבוצה מקוונות: הזדמנויות ואתגרים לצד קשיים וסיכונים. מקבץ, 10, 33-56.

ברק, ע. (2006). הפסיכולוגיה של ה"כאילו" וה"כזה". פנים, 37, 48-58.

ברק, ע. ופישר, ו. (2009). התערבותלקידוםהבריאותהמיניתבאמצעות האינטרנט:תיאוריה,ראיותאמפיריותויישום. הרפואה, 143, 628-633.

ברק, ע. (2013). תפסיקו לפחד – תתחילו לחנך. אודסה, 16, 54-61.

גנאים, א', רפאלי ש' ועזאיזה, פ'. (2009). 'פער דיגיטלי: השימוש באינטרנט בחברה הערבית בישראל',מגמות, 36, עמ' 196-164.

גרין, ד. (2002). מתבגרים בחלל מתרוקן. פנים, 19.

גרין, ד. (2006). תחום המושב הווירטואלי של המאה ה-21. פנים: הקרן לקידום מקצועי, 37, 4-11

גרניט, ע., ונתן, ל. (2000). קהילות וירטואליות: מבנה חברתי חדש?, מגמות, מ(2), 298-135.

גולן, א. (2010). סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט: רטוריקה, היגדים ואיקונוגרפיה. סוציולוגיה ישראלית: כתב עת לחקר החברה ישראלית, 11 (2), 389-416.

דולב-כהן, מ. (2008). הערךהתרפויטיבשימושבתוכנותלמסריםמידיים:לארקשיחותחולין. היועץ החינוכי, ט"ו, 144-159.

דולב-כהן, מ. (2010). שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם.עט השדה,5, 16-20.

דנון, פ., ויאנקו, י. (2007). התמכרות לאינטרנט. הרפואה, 146, 549-553.

הכט, י. (2007). "התמכרות לאינטרנט": פתולוגיה, מיתוס ופאניקה מוסרית. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 26, 113-135.

ווינברג, ח. (2001). תהליכים קבוצתיים ברשת. מקבץ: כתב העת הישראלי לטיפול קבוצתי, 1, 19-37.

חן-גל, ש., ורביב, ע. (2001). "פסיכולוגיה ברשת" ייעוץ וטיפול פסיכולוגי באינטרנט. היועץ החינוכי, י, 7-59.

כצנלסון-בנק, ד. (2010). נוער בסיכון: להפחית לחצים ולהגדיל ראש. קשר עין: ירחון ארגון המורים העל יסודיים, 197, 22-28.

ליסיציה, ס וצ'אצ'אשוילי, ס. (2013). 'הפער הדיגטאלי כפער חברתי, האומנם? אי- שוויון בנגישות לאינטרנט ובשימוש בו בקרב מהגרים בחברה הישראלית', מסגרות מדיה, 10, עמ' 1- 31.

למיש, ד., ריב"ק, ר., ואלוני, ר. (2009). ילדים ישראלים גולשים באינטרנט: מפניקה מוסרית להורות אחראית. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות, 46, 137-163.

ניר-גל, ע., ודרורי, ג. (2004). מה למדתם היום באינטרנט, ילד מתוק שלי? על שימושי האינטרנט בגן הילדים. מעוף ומעשה במכללת אחווה, 10, 161-178.

מנור-מולדון, א., ורומי, ש. (2009). האינטרנט כמשאב לעבודה עם נוער בסיכון: עמדות של נוער בסיכון ונוער נורמטיבי כלפי השימוש באינטרנט. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 29, 143-170.

מרציאנו, א. (2009). תפקיד הפורמים הווירטואליים בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך היציאה מהארון. מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת, 4, 1-28.

סואן, ד. (2005). מדור האספרסו לדור האינטרנט: תלמידי תיכון והפטפטת (chat) ברשת. החינוך וסביבתו, 27, 256-243.

עדן, ס. והימן, ט. (2009). השפעת השימוש בתקשורת מתווכת מחשב על התמיכה החברתית בקרב סטודנטים עם וללא לקות למידה. בתוך: י', עשת אלקלעגי; א'. כספי, ס', עדן; נ', גרי ו', יאיר (עורכים). כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה: 2009, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

צינמון, ר. ג., והלמן, ש. (2001). עבודה קבוצתית ברשת- אופיים של תהליכים וירטואליים. הייעוץ החינוכי, ט, 129-138.

קרניאל, י. (2004). הילדה שלך ו"הנסיך הלבן 5". פנים, 30, 123-129.

רביב, א. (2004). שדות הציד הווירטואליים. פנים, 30, 55-62.