הרצאות הורים

הורים הינם קהל היעד חשוב ביותר לחשיפה לתרבות הילדים והנוער באינטרנט. כאשר ההורים מבינים את משמעות המרחב הווירטואלי לחיי הילד ומאידך גם את תפקידם המשמעותי בעיצוב והובלה של הילד, הם יכולים להגיע לשיח והתנהלות מטיבה יותר אל מול ילדם בבית.

הרצאת הורים - מי יותר חכם: הסמארטפון או הילד?

במסגרת ההרצאה תתואר תמונת המצב של הילדים ובני-הנוער השקועים במחשב, החששות שמציאות זו מעלה, התסכולים והחיכוכים בבית. נבחן את הפער הדיגיטלי, האמנם עדין קיים ריחוק בין המבוגרים והצעירים בשימושים הטכנולוגיים? מי מהווה מודל לילדנו ברשת? כיצד מתנהלת התקשורת בין ההורים והילדים בכל הקשור ברשת? ועוד.

תעשה הכרות עם עולמם של הילדים ובני-הנוער באינטרנט/סלולארי על-ידי הצגת השימושים, עיקר הפעילות בהם, הצרכים שהם ממלאים, הסיכונים והיתרונות. בתוך כך, ידונו סוגיות שונות כדוגמת חשיפה לתכנים לא מותאמים, בריונות-מקוונת, חשיפה עצמית אל מול פרטיות ועוד.

לאורך ההרצאה יוצגו כללי ברזל לגלישה בטוחה ברשת, נקודות מפגש הכרחיות בין ההורים והילד וכלים פרקטיים לזיהוי מקדים והתערבות.

ההרצאה מאורגנת ומועברת ברגישות לצורך התאמה לקהל היעד.

אין להביא ילדים להרצאה

משך ההרצאה: שעה

חומרים שיינתנו באם יידרש: מכתב הזמנה להרצאה, מכתב סיכום ההרצאה.