הכשרות תלמידים

הכשרת שומרי סף באינטרנט: כדי שפעילות עם ילדים תהייה בעלת השפעה לטווח ארוך, מוצעת התכנית הבאה, אשר מכשירה קבוצה של תלמידים מהכיתות הגבוהות בבית-הספר בנושא אחריות ברשת. אלו ילמדו על תופעות ברשת ודרכי התמודדות רצויה, בהקשר לילדים בגילם ובהקשר לצעירים מהם. כמו כן, במסגרת ההכשרה ילמדו כיצד להעביר פעילויות בכיתות בנושא המדובר. המטרה היא לגייס את שפת הילדים הייחודית ומודעותם לנעשה במרחב הווירטואלי, לצורך עבודת עמיתים וביסוס ערבות הדדית.

ההכשרה נעשית במשך כשלוש שעות (יום מרוכז או שני מפגשים). מספר הילדים בהכשרה יכול לנוע בין 7-15 ילדים. לאחר ההכשרה יעבירו התלמידים בזוגות את ההפעלות לכיתות. העברת ההפעלות תתכן בכמה דרכים:

  1. במהלך השנה יכנסו הילדים לכיתות הצעירות להסביר את הנושא ולהעביר פעילויות בעלות תוצרים נראים בבית-הספר.
  2. יום שיא במסגרתו יעבירו פעילות לכיתות הצעירות בעלות תוצרים נראים בבית-הספר. בתום היום יוצגו תוצרים בפני ההורים / המורים. אפשרי שבזמן שהילדים מצויים בכיתות בפעילויות, ההורים יקבלו הרצאה בנושא.

יתרונות של הכשרה שכזו על פני הרצאה יחידה לתלמידים:

  • ההכשרה מאפשרת הכרות עם התלמידים וההתרחשויות הקשורות באינטרנט בבית-הספר, ובכך להתאים את התכנים וההפעלות לצרכים המידיים.
  • התלמידים הופכים פעילים, מגויסים ואחראים להתנהלות נבונה באינטרנט. הם אינם פאסיביים או לחלופין משליכים מן הנלמד רק על עצמם. הם לומדים את חשיבות הערבות ההדדית והאחריות הבינאישית.
  • התלמידים אשר הוכשרו הופכים למשאב יקר לעזר בכל הקשור בהתמודדות עם התרחשויות בעייתיות באמצעות כלים טכנולוגיים, ובכך ההשפעה היא ארוכה ומתמשכת ולא חד-פעמית ונקודתית.
  • הליווי של מעבירת ההכשרה הוא מתמשך, כל עוד הקבוצה ממשיכה ופועלת.