מאמרים

חיבור הדוקטורט

בוניאל-נסים, מ. (2010).הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג על-ידי מתבגרים הסובלים מקשיים רגשיים-חברתיים.חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. הפקולטה לחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה לקריאה לחצו כאן

חיבורים מדעיים אחרים

 1. בן-פרץ, מ., ינקלביץ, א., שחר, מ., ובוניאל-נסים, מ. (2006) בדיקת תקפידי מורים בבית-הספר היסודי ישראל בהשוואה לארצות אחרות. משרד המדען הראשי.ז
 2. לוי ש., הראל-פיש י., המנחם י., ובוניאל-נסים מ. (2012). היפגעות ובטיחות בני נוער בישראל - נייר מחקר. פתח-תקווה: 'בטרם' – המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים, מס' פרסום 1079. לקריאה לחצו כאן
 3. בוניאל-נסים, מ. (2012). סקירה מדעית בנושא תכניות התערבות למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב סטודנטים. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. לקריאה לחצו כאן
 4. בוניאל-נסים, מ. (2012). סקירה מדעית בנושא תכניות התערבות למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב ילדים ונוער. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. לקריאה לחצו כאן
 5. הראל-פיש, י., חביב, ג, וולש, ס., בוניאל-נסים, מ., דז'אלובסקי, א,. אמית, ש., טסלר, ר., ומשעל, ר. (2013). נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגות סיכון. לקריאה לחצו כאן
  סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי וניתוח מגמות בין השנים 2011-1994 והשוואה בינלאומית. תכנית המחקר הבינלאומי על בריאות ורווחתם של בני-הנוער. ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

מאמרים בכתבי עת שפיטים

עברית

 1. בוניאל-נסים, מ., וברק, ע. (2008). הבלוג: כלי חדשני לשימוש היועץ והמטפל. היועץ החינוכי, ט"ו, 123-143. לקריאה לחצו כאן
 2. בוניאל-נסים, מ., וברק, ע. (2009). פרו-אנה: נערות "עלומות" בסייברספייס. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 29, 171-192. לקריאה לחצו כאן
 3. בוניאל-נסים, מ., וברק, ע. (2011). האינטרנט לעזרת מתבגרים בודדים: הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 34, 9-30. לקריאה לחצו כאן
 4. בוניאל-נסים, מ., ודולב-כהן, מ. (2013). פנים אל פנים (Face2Face) עם "ילדי הפייסבוק" (FaceBook): תפיסת הרשת החברתית "פייסבוק" בקרב ילדים. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית' 38, 79-94. לקריאה לחצו כאן
 5. בוניאל-נסים, מ., ודולב-כהן, מ. (2014). גלישה אל מעמקי פרו-אנה באינטרנט: ניתוח תוכן של בלוגים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 40, 43-58. לקריאה לחצו כאן   
אנגלית

 1. Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., & Shapira, N. (2008). A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions. Journal of Technology in Human Services, 26, 109-160. Read The Article
 2. Barak, A., Boniel-Nissim, M., & Suler, J. (2008). Fostering empowerment in online support groups. Computers in Human Behavior, 24, 1867-1883.Read The Article
 3. Boniel-Nissim, M., & Barak, A. (2013). The therapeutic value of blog writing by adolescents suffering from social-emotional difficulties. Psychological Services, 10, 333–341.Read The Article
 4. Sznitman, S.R., Kolobov, T., ter Bogt, T., Kuntsche, E., Walsh, S.D., Boniel-Nissim, M., & Harel-Fisch, Y. (2013). Exploring Substance Use Normalization among Adolescents: A Multi-Level Study in 35 European and North American countries. Social Science & Medicine, 97, 143-151. Read The Article 
 5. Walsh, S.D., Dezalovski, A, Boniel-Nissim, M., & Harel-Fisch, Y. (2014). Parental and peer relationships and school experiences as predictors of alcohol drinking among first and second generation immigrant adolescents in Israel. Drug and Alcohol Dependence, 138, 39-47. Read The Article

 6. Boniel-Nissim, M., Tabak, I., Mazur, J., Borraccino, A., Brooks, F., Gommans, R., van der Sluijs, W., Zsiros, E., Craig, W., Harel-Fisch, Y., & Finne, E. (2015). Life satisfaction among high users of electronic media: The role of parents as moderators. International Journal on Public Health, 60, 189-198. Read the Article

 7. Boniel-Nissim, M., Lenzi, M., Zsizos, E, Gaspar de Matos, M., Gommans, R., Harel-Fisch, Y., Djalovski, A. & Van der Sluijs, W. (2015). International trends in Electronic Media Communication (EMC) among 11- to 15-year-olds (2002 – 2010): Does EMC affect ease of communication with friends from the opposite sex? European Journal on Public Health, 25, 41-45. Read the Article

 8. Gommans, R., Stevens, G.W.J.M. Finne, E., Cillessen, A.H.N, Boniel-Nissim, M., & ter Bogt, T.F.M. (2015). Associations of electronic media communication with adolescent substance use. International Journal of Public Health, 60, 167-178. Read the Article


פרקים בספרים

עברית

 1. בוניאל-נסים, מ. (2015). קהילות פרו-אנה: הצורך לתפוס מקום. בתוך: א. לב-און (עורך). קהילות באינטרנט. הוצאת רסלינג. לקריאה לחצו כאן

אנגלית

 1. Barak, A., & Boniel-Nissim, M. (2010). Online support groups: Theoretical and practical considerations. In K. Anthony & D. Merz Nagel (Eds.), Mental health and the impact of technological development (pp. 47-55). Springfield, IL: Charles C. Thomas. Read The Article

 2. Boniel-Nissim, M., Latzer, Y. (2016). The Characteristics of Pro-Ana Community. In Y. Latzer & D. Stein (Eds.), Bio-Psycho-Social contributions to understanding eating disorders (pp.155-168). Switzerland: Springer

3. Boniel-Nissim, M. (2016). Using forums to enhance client peer support. In K. Anthony & D. Merz Nagel (Eds.), Mental health and the impact of technological development (Second Edition). Springfield, IL: Charles C. Thomas.

פרסומים בכתבי עת מקצועיים

 1. בוניאל-נסים, מ. (2008). הבלוג: שני פנים ליומן. יסודות, גיליון 2. לקריאה לחצו כאן
 2. בוניאל-נסים, מ. (2008). התנהגויות מסוכנות ברשת – אלימות במרחב הווירטואלי. יסודות, גיליון 3. לקריאה לחצו כאן
 3. בוניאל-נסים, מ. (2008). האני האמיתי נחשף באינטרנט: כאשר מסכת האנונימיות ברשת מאפשרת להסיר את העכבות. יסודות, גיליון 4. לקריאת לחצו כאן
 4. בוניאל-נסים, מ. (2008). Pro-ana big problem : הפרעות אכילה באינטרנט, יסודות, גיליון 5. לקריאה לחצו כאן
 5. בוניאל-נסים, מ.,ודאו, ס. (2009). תרבות וירטואלית בחברה בין-תרבותית. עט השדה, 3, 17-23.לקריאה לחצו כאן
 6. בוניאל-נסים, מ. (2009). לקחת את משחקי המחשב ברצינות. יסודות, גיליון 8. לקריאה לחצו כאן
 7. בוניאל-נסים, מ. (2009). קהילתיות באינטרנט: חסות להתנהגויות מסוכנות. יסודות, גיליון 6. לקריאה לחצו כאן
 8. בוניאל-נסים, מ.(2010). רוצה להיות חבר שלי? על חברות ואלימות בקרב ילדים ובני-נוער בפייסבוק. עט השדה, 5, 21-27.לקריאה לחצו כאן
 9. בוניאל-נסים, מ.(2010).I like itאו שלא? הרשת החברתית פייסבוק מאתגרת את מערכת החינוך. בטאון מופ"ת, 44, 46-48 .לקריאה לחצו כאן
 10. בוניאל-נסים, מ. (2010). קבוצות נאצה ברשתות חברתיות של תלמידים נגד מורים. יסודות, גיליון 12. לקריאה לחצו כאן
 11. בוניאל-נסים, מ.(2010). הידעת? פגיעה באינטרנט – יש מה לעשות! יסודות, גיליון 10. לקריאה לחצו כאן
 12. בוניאל-נסים, מ.(2011). לכתוב אמפתיה, להקשיב עם חייכן (סמיילי): דרכים להגברת המודעות לתקשורת בין-אישית באינטרנט. בטאון אפשר, 22, 23. לקריאה לחצו כאן
 13. בוניאל-נסים, מ. ודולב-כהן מ. (2012). ילדים כותבים על קירות: תרבות הפייסבוק. עיון ומחקר בהכשרת מורים, 13, 207-231. לקריאה לחצו כאן
 14. בוניאל-נסים, מ. (2013). היבטים פסיכולוגיים של השימוש במרשתת. לרשת – הטמעה של דרכי פעולה יישומיים לשימוש נכון ובטוח ברשת האינטרנט. הוצאת אינטרנט רימון, עמודים 18-26.לקריאה לחצו כאן
 15. בוניאל-נסים, מ.(2017). שימוש יתר ברשת או היתר לשימוש ברשת ללא גבולות: כלים לשימוש מאוזן ברשת.בטאון אפשר, 28,5-8.לקריאה לחץ כאן 
 16. בוניאל-נסים, מ.(2017). צילום עצמי או צילום לעצמי?.בטאון אפשר, 28,16-18.לקריאה לחץ כאן