סקרים
 
STS – ISOC מאגר הנתונים על האינטרנט בישראל
לאתר
 
PEW Internet & American Life Project
לאתר
 
כתבה: מחקר: בני הנוער בישראל בראש דירוג המכורים לאינטרנט
לכתבה
 
Teens, kindness and cruelty on social network sites
2011 PEW
לקריאה
 
Teens, Social Media & Technology Overview 2015
לקריאה
 
בריונות במרחב הפיזי והווירטואלי, 2015: ד''ר מירן בוניאל-נסים, פרופ' עמוס רולידר, מכון שריד
לקריאה
 
Digital News Report 2015
לקריאה
 
דוח השנתי לתקשורת בישראל, לשנת 2015
לאתר
 
סקר איגוד האינטרנט 2016
לקריאה
 
סקר המשרד לביטחון פנים - אחד מכל שלושה ילידים סובל משמינג ברשת, 2016
לקריאה
 
שיימינג באוכלוסיה הבוגרת, המשרד לביטחון פנים
לקריאה
 
דוח מוגנות ילדי ישראל לשנת 2016
ד"ר מירן בוניאל-נסים, פרופ' עמוס רולידר
לאתר
 
דוח השנאה, קרן ברל כצנלסון, 2016
לאתר