נוער בסיכון ונוער מסתכן באינטרנט

ילדים ובני נוער בהיכנסם למרחב הווירטואלי נמצאים על פרשת דרכים. יש שימצאו פתרונות ותשובות חיוניות ואמינות, העצמה של התנהגות בריאה ותמיכה חיובית, מאידך יש אשר ימצאו את המענה במקורות לא אמינים, המעודדים התנהגות אנטי-חברתית או כזו המסוכנת לרווחת ובריאות הפרט. כך יש אשר ימצאו את דרכם לסיכון ויש להבראה.

ילדים ובני-נוער מטבעם חפצים בבחינת הגבולות שלהם לצורך ביסוס זהותם ולכן אותם מענים אפלים, פחות לגיטימיים, צדדיים, נראים להם מעניינים יותר. בשל פיחות ההכוונה של מבוגרים-אחראים (כמו: הורים, אנשי חינוך וטיפול) קיים קושי נוסף לייצר איזון או אלטרנטיבה בבחירתם של הילדים והנוער.

לפיכך, ישנה חשיבת-על בהכרות עם מרחבים פופולאריים של ילדים ובני-נוער, ומקורות תמיכה מגוונים אליהם פונים ילדים ובני-נוער כדי ללמוד את עולם ולהציע חלופות חיוביות באותו המרחב. ככל שהמערכת הסובבת את הילדים ובני-הנוער תראה בקיאות בקים וכן תציג מקורות אמינים וחיוניים למידע, תמיכה פעילות נאותה במרחב הווירטואלי, כך אלו ידעו – גם אם יפנו למקורות הפחות לגיטימיים – שיש להם גם אלטרנטיבה, שיש מקורות נוספים אמינים יותר לצורך השוואה ובדיקה.

התנהגויות הסתכנות של ילדים ובני-נוער שיוצגו באתר:

1. חברות בקהילת פרו-אנורקסיה (פרו-אנה)

2. חשיפה והשתתפות בתכני פורנוגרפיה

3. עידוד / אי-הצלה של אובדניים

4. עידוד ותמיכה של פציעה עצמית

5. חשיפה / השתתפות / קורבנות לבריונות מקוונת

התכנים יועלו לאתר בהדרגה.