התערבויות

כללים חשובים והצעות בהעברת מערכי שיעור והתערבויות בהקשר להתנהלות במרחב הווירטואלי ושימוש בכלים טכנולוגיים:

כאשר מדובר בפעילויות בנושא התנהגות אחראית באינטרנט – רצוי לא לקרוא לפעילות בשם המסגיר את הכוונות, כיוון שהתלמידים בטוחים שידם על העליונה כאשר מדובר בטכנולוגיה ואינטרנט. רצוי לקורא לפעילות בשם אחר המרמז על נושא-העל ולא על הכלי, כמו: יחסים בין חברים, ערבות הדדית, התמודדות עם אלימות, פרטיות וחשיפה וכדומה.

כאשר מדובר בהתערבות במקרה של אלימות ברשת – צריך להתחיל מהתערבות פרטנית עם המקורבים לפרשה. רק לאחר מכן יש מקום לבחון התערבות מערכתית. לעיתים התערבות מערכתית אשר משויכת באופן ברור למקרה – רק מעצימה אותו (לדוגמה התערבות מערכתית לאור הפצה של תמונות פרובוקטיביות או סרטון ביוטיוב או הקמת קבוצה ברשת חברתית יכולה לגרום לעניין ורצון לחזות בתכנים בפוגעניים).

עונשים כגון הרחקה מבית-הספר או סגירת חשבון ברשת החברתית צריכים להבחן בקפידה ותוך התאמה לגיל ומקרה. לעיתים רחוקות ניכרת תועלת בעונשים שכאלו על מעורבות בעייתית באינטרנט.

פרובוקציה הקשורה בהעלאת תכנים פורנוגרפיים בבית הספר מהרשת מחייבת התייחסות. יש לבחון המקרה כדי להעריך: האם מדובר בקריאה לעזרה כמו רמיזה על התעללות מינית, האם זוהי נורמה חברתית הקוראת להתערבות, האם מדובר בהתמכרות, וכדומה. בכל מקרה יש צורך לבחון המקרה ביחס לגיל, מגזר, ומאפייני הילד.

העלאת תמונות פרובוקטיביות לרשת ועד תיעוד אקטים מיניים בסרטונים הינה נפוצה עד מאוד בקרב ילדים ונוער של ימינו. כאשר התמונות / סרטונים מגיעים לתפוצה רחבה שלא לה יועדו, ישנה חוויה קשה של שבירת אמון ופריצות. למרות הדחף להסביר לנער/ה על הטעות שעשו, רצוי לשקם איתם את האמון ולקיים איתם שיח"מלביש" כדי לאפשר הבנה עמוקה יותר של ההתנהגות. חשוב לבדוק את גיל המעורבים, האם בהסכמה, גבולות החוק, כיצד ניתן להסיר התכנים.

מערכי התערבות במגוון נושאים הקשורים בהתנהגות באינטרנט, בהנחיית ד"ר מירן בוניאל-נסים

מידי שנה סטודנטים לתארים מתקדמים מתחום החינוך והטיפול עומלים על יצירת מערכי שיעור והתערבות.

מערכים והתערבויות – 2013

מערכים והתערבויות – 2012

מערכים והתערבויות – 2011

קישורים לאתרים הכוללים מערכי התערבות ממקורות שונים ברשת:

כישורים וקשרים לחיים: החיים בראי המדיה והמדיה בראי החיים. שפ"י, משרד החינוך. תשס"ד - לחצו כאן

היום הלאומי לבטיחות באינטרנט, משרד החינוך.  - לחצו כאן

המרכז לאינטרנט בטוח- איגוד האינטרנט הישראלי  - לחצו כאן

מחוברים: המדריך לילדים בעידן הדיגיטלי - לחצו כאן

מידע בנושא התמודדות עם חשיפה לתכנים מיניים ופורנוגרפיים - מטעם שפ"י (שרות הפסיכולוגי הייעוצי למשרד החינוך) - לשנת 2014 - לחצו כאן

*אם מצאת חומרים נוספים המתאימים להפצה באתר – אנא העבר לד"ר מירן בוניאל-נסים – תודה!