רשתות חברתיות במערכת החינוכית

רשתות חברתיות

החיבור בין אנשי חינוך וטיפל לבין תלמידיהם במרחב הווירטואלי הוא כמעט ובלתי נמנע. יחד עם זאת, חשוב ללמוד ולהכיר בדרכים המקצועיות ואתיות להתנהלות שכזו. כיום ניתן לראות בקרב רבים מאנשי החינוך והטיפול נכונות לקיום תקשורת בערוצים טכנולוגיים אך ללא כל הנחייה והכוונה לדרך לכך.

להלן קישור לחוזרי המנכ"ל בנוגע לתקשורת ברשתות חברתיות:

חוזר מנכ"ל: אתיקה ומוגנות ברשת (9.4-10) – לחצו כאן

חוזר מנכ"ל: שימוש ברשתות חברתיות במערכת החינוך (6.1-1) – לחצו כאן

להלן הנחיות מאת ד"ר מירן בוניאל-נסים

בתי הספר - יסודיים ועד תיכונים - מכירים היטב את הרשת החברתית, לא בהכרח בשל השימוש בה אלא בגלל ההתנהלות של הילדים בה. ישנם מורים אשר מוצאים עצמם מקבלים פניות לחברות מתלמידים בפייסבוק - וכעת עולה השאלה אם להסכים או לסרב. המחשבה להסכים מנומקת ברצון לגלות יותר על הילדים ולהתערב בשעת הצורך, המחשבה לדחות את החברות מנומקת בחשש מחדירה לפרטיות והשתעבדות לתקשורת מקוונת. עוד טרם ההכרעה בזירת המחשבות בראשו של המורה - ההחלטה צריכה להיות מערכתית מיורדת ממנהל/ת ביה"ס. חוסר אחידות בין המורים מייצר מצב של בלבול בקרב התלמידים וחשיפת מורים לפגיעה מבלי ידיעתם. להלן קווים מנחים לבניית תקנון בית ספרי בנושא זה:

כאשר מדובר בבית ספר יסודי - צריך להבין שכניסה לפייסבוק מורשת רק מגיל 13 ומעלה, כך שהצטרפות המורים לרשת זו היא בבחינת הסכמה לעבירה ויש בה אמירה חינוכית בעייתית.

בית ספר יסודי יכול לנסח מכתב עבור המורים וההורים המסביר את ההגבלה על הגיל ומכאן שהמורים לא יהיו חברים של התלמידים כדי לא לתת לגיטימציה שכזו.

חטיבת ביניים / תיכון אשר מחליט שמורים יכולים להיות חברים של התלמידים בפייסבוק צריך לנסח מה מטרת החברות, איזה מידע מחייב דיווח והתערבות ואיזה מידע לא מחייב התערבות, מה רמת התקשורת של המורה עם תלמידיו ברשת (שיחות צ'אט, כתיבה על הקיר, התייחסות לתמונות, אימייל פנימי ועוד).

בכל מקרה שמורה מחליט לחבור לתלמידים בפייסבוק - עליו לפתוח כרטיס ייעודי לכך ולא להשתמש בכרטיס הפרטי שלו בו הוא חבר של משפחה ומכרים ומפרסם מידע ותמונות מחייו הפרטיים.

במידה ומורה הופך חבר של תלמיד עליו להציג בפניו תאום ציפיות. ניתן לעשות שאת במעוד מועד דרך פרסום התקנון בקרב ההורים והתלמידים. במסגרת תאום הציפיות צריך שיהיה כתוב מה אופי הקשר, באיזה תדירות יכנס המורה לכרטיס.יש לידע גם את ההורים.

מורה בעל כרטיס פרטי בפייסבוק אשר מקבל הצעה לחברות ומסרב לקבלה, מן הראוי שיענה בהודעה להצעת החברות משפט כגון:תלמיד יקר, איני מאשר חברויות עם תלמידים ולכן איני מקבל את הצעתך. בכל שאלה אשמח לענות במסגרת הבית ספרית.

מורה בעל כרטיס פרטי בפייסבוק המעלה מידע אישי שאין הוא מעוניין שיגיע לידי התלמידים – חשוב שיעבור על תנאי הפרטיות ויגביל צפייה בכרטיס על ידי אנשים שאינם מוגדרים כחברים.

על המורה והתלמידים אשר חברים ברשת הפייסבוק לדעת מה תוקף החברות. אם מדובר במחנך לשכבה מסוימת אשר אינו ממשיך עם שכבה זו בשנה הבאה, עליו למחוק את התלמידים מכרטיסו בתום השנה כדי לא לייצר ערבוב עם התלמידים החדשים שיצורפו.

חשוב לדעת שברשת הפייסבוק ישנו מידע רב על האנשים, מידע אשר עשוי להגיע לידיים מפוקפקות ולכן רצוי לפרסם כמה שפחות מידע מזהה הכולל תאריכי מפגשים, תמונות, שמות מלאים וכדומה.

במידה ונעשית תקשורת בין מורה ותלמיד בפייסבוק, רצוי שזו תעשה במרחבים שאינם חשופים לכל כמו האימייל הפנימי של פייסבוק או הצ'אט, ולא על הקיר.

חשוב להתייחס במסגרת התקנון לדרכי התמודדות עם אלימות בפייסבוק המתרחשת בין תלמידים מבית הספר, בין תלמידים אשר חלקם לא מבית הספר, כלפי מורים.

כל מידע בית-ספרי המועבר דרך פייסבוק, חובה שיועבר בערוצים נוספים כדי לא לקפח תלמידים שאינם בעלי כרטיס בפייסבוק או לחלופין אינם מעוניינים בחברות עם מורים.

רצוי ליצור כללים ברורים לגבי פרטיות, העלאת תמונות ותיוגים, מעשי בריונות. חשוב לשלב את התלמידים ביצירת התקנון , להפיצו ולהציגו במקומות נראים לאורך כל השנה וכן להעבירו גם להורים.

להלן קישורים להכוונה בנוגע לשימוש ברשת החברתית פייסבוק עבור יועצים-פסיכולוגים ואנשי חינוך:

Facebook for School Counselors

Guide to Facebook for School Counselors Released

Facing the Facebook Ethics

Millennial Counselors and the Ethical Use of Facebook

The Teachers' Guide to Facebook

The Why and How of Using Facebook for Educators – No Need to be Friends At All!

Facebook Guide for Educators