גלישה אחראית באינטרנט

טיפים בעניין מסרים מידיים בפלאפון (אנגלית) - לקריאה לחצו כאן

טפיים בעניין שימוש נבון בפלאפון (אנגלית) - לקריאה לחצו כאן

דרכי דיווח בפייסבוק במגוון מקרים (אנגלית) - לקריאה לחצו כאן

קידום מדיניות של גלישה בטוחה ונוגדת בריונות ברשת בבתי-ספר (אנגלית) - לקריאה לחצו כאן 

התמודדות עם חשיפה לתכנים מיניים ופורנוגרפיים - מטעם שפ"י (שרות הפסיכולוגי הייעוצי למשרד החינוך) - לשנת 2014 - לקריאה לחצו כאן

הרצאה של ד"ר מירן בוניאל-נסים, במסגרת סדרת הרצאות מקוונות של משרד החינוך, בנושא מיניות והאינטרנט

 
 

שירותים המספקים מידע וכלים לגלישה בטוחה: